Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí patří k dalším dobrovolným pojištěním. Žádná budova neodolá silným živelným pohromám. Proto je vhodné vyřídit si pojištění nemovitostí, které tyto rizika omezuje. Tento typ pojištění je určen pro rodinné domy, včetně garáží a plotů, byty a bytové domy, objekty, které jsou teprve ve stádiu výstavby či pro chaty

nebo chalupy. A proti čemu se dá pojistit? Existuje celá řada rizik, proti kterým se dá pojistit. Dá se pojistit proti požáru, pádu letadla, výbuchu či úderu blesku. Dále pak proti záplavám, povodním, pádu stromu a vichřicím. Základní rizika, proti kterým je možné se pojistit se označují jako sdružená rizika „FLEXA“.Pojištění nemovitosti nezahrnuje jen ochranu proti rizikům, které způsobuje přírodní síla. Toto pojištění se týká také rizika, které způsobuje lidský faktor. Jedná se o krádeže či vandalismus.

Výše pojištění nemovitosti záleží na mnoha faktorech. K těmto faktorům patří:

  • způsob, jakým je výše pojištění sjednána – to znamená, zda je pojištění uzavřeno na časovou hodnotu nebo na hodnotu novou
  • typ stavby – záleží, jestli se jedná o chatu, chalupu, byt, rodinný dům či vedlejší objekt
  • výše pojistné částky – pojistná částka je hodnota, na kterou je stavba pojištěna. Tato pojistná částka bude v případě škody pojišťovnou uhrazena
  • kde se stavba nalézá – umístění stavby je důležitý faktor pro zjištění hodnoty pojistné částky, většinou se to určuje dle velikosti obce, kde se nemovitost nachází
  • rozsah rizik, na které se dané pojištění vztahuje
  • zda pojišťovna poskytuje slevy
Nejlevnější povinné ručení

Určitě vás zajímá, jak nemovitost správně pojistit. I přesto, že pojistnou výši je možné sjednat pouze na novou či časovou hodnotu, a ne na hodnotu tržní, neznamená to, že není možné stanovit částku tak, aby odpovídala tržní hodnotě. Je-li stavba pojištěna na novou hodnotu, pojišťovna vyplatí pojištěnému takovou částku, za kterou je možné danou nemovitost znovu postavit či opravit a to ve stejné kvalitě, jakou měla původní nemovitost. Za předpokladu, že máme uzavřenou pojistnou smlouvu na časovou hodnotu, pojišťovna zohledňuje při výplatě pojistného také opotřebení pojištěné budovy.

O webu

Uvažujete-li o pojištění sebe či svého majetku a nevíte si rady, které pojištění je nejvhodnější a které vlastně využít, naše internetové stránky, zabývající se pojištěním, vám poskytnou potřebné informace. Získáte přehled o tom, které pojištění je určené pro pojištění osob. Jedná se o životní pojištění, úrazové a cestovní. Pojištění, které je určeno pro váš majetek zahrnuje například havarijní pojištění, které je určeno pro vaše vozidlo, či pojištění nemovitostí.