Životní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro případnou invaliditu, závažné onemocnění či pro případ smrti. V případě, že se pojištěnci stane něco, co je uvedené v pojistné smlouvě, pojišťovna mu vyplatí stanovenou pojistku. Jedná se o prostředek, jehož pomocí můžete zajistit rodinu v případě, že náhle zemřete. V případě vašeho úmrtí je životní pojistka vyplacena osobám uvedeným v pojistné smlouvě. Díky tomu nezůstanou bez finančních prostředků. Životní pojištění není jen pojištění osoby, ale zároveň také zhodnocuje peníze. Jedná se o zvláštní typ penzijního fondu.

Na životní pojištění často také přispívají zaměstnavatelé. Tyto příspěvky si zahrne do nákladů a z této částky nemusí odvádět peníze na sociální ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnance je to také výhodné. Neboť jsou peníze převáděny přímo na účet a on je tak nemusí zdaňovat.

Při uzavírání pojistné smlouvy je také důležitý vás věk. Je jasné, že čím jste starší, tím musíte za pojištění platit vyšší částku. Zvyšuje se tím také možnost, že vás pojišťovna odmítne pojistit. Horní hranice, do které vás ještě většina pojišťoven pojistí je kolem 60 let. Po dosáhnutí tohoto věku budete jen velmi těžko hledat pojišťovnu, která by vás pojistila.

Existují různé druhy životního pojištěné. Každé je určeno trošku k něčemu jinému. Záleží pouze na vás, jaký druh pojištění hledáte.

Rizikové životní pojištění nepředstavuje žádné spoření. Jedná se pouze o pojištění pro případ smrti. Využívají ji ti, kteří chtějí zabezpečit svou rodinu pro případ, že by předčasně zemřeli. Toto pojištění se uzavírá na pevnou či klesající pojistnou částku.

Kapitálové životní pojištění je kombinací spoření a pojištění pro případ smrti. Máte-li však v úmyslu jej použít pouze ke spoření, tak k tomuto účelu to není příliš vhodné. U tohoto typu pojištění si své klienty pojišťovna velmi pečlivě vybírá a může vás odmítnou bez udání důvodu.

• U investičního životního pojištění je možné dosáhnou vyššího zhodnocení, než u kapitálového pojištění. Tento typ pojištění je určen jako pojistná ochrana. Na výběr máte celou řadu investičních fondů, které mají různou míru výnosnosti a také rizika.

Důchodové pojištění je jedním ze základních typů životního pojištění. Patří do hlavní nabídky pojišťoven. Jeho hlavním úkolem je zvyšovat životní úroveň v době, kdy budete v důchodu.

O webu

Uvažujete-li o pojištění sebe či svého majetku a nevíte si rady, které pojištění je nejvhodnější a které vlastně využít, naše internetové stránky, zabývající se pojištěním, vám poskytnou potřebné informace. Získáte přehled o tom, které pojištění je určené pro pojištění osob. Jedná se o životní pojištění, úrazové a cestovní. Pojištění, které je určeno pro váš majetek zahrnuje například havarijní pojištění, které je určeno pro vaše vozidlo, či pojištění nemovitostí.